So sánh Độ dầy của 3 holder size

Viết bởi Pham Kien vào
So sánh Độ dầy của 3 holder size

So sánh Độ dầy của 3 holder size 130mm bằng mắt thường có thể nhận ra rất dễ dàng độ dầy khác nhau rất nhều, nhất là độ dầy của giá kẹp filter, độ dầy càng cao càng làm hạn chế góc nhìn và có nhiều khả năng bị tối góc nhìn trong trường hợp xoay filter.

Giá kẹp filter của Bombo130Flat chỉ bằng 2/3 Cokin X-Pro và bằng 1/3 China made, một con số rất ấn tượng.


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

0 comments

Comment