Hướng dẫn cài đặt Profiles cho Irix 11mm và 15mm trên Photoshop/Lightroom

Hướng dẫn cài đặt Profiles cho Irix 11mm và 15mm trên Photoshop/Lightroom

Hướng dẫn cài đặt Profiles cho Irix 11mm và 15mm trên Photoshop/Lightroom

 

  1. Tải link Profile tại đây:

 

Irix 11mm and 15mm lens profiles for Adobe Photoshop, Lightroom and Camera Raw

2. Giải nén và copy file vào thư mục chứa lens profile của Photoshop và Lightroom. Tìm đường dẫn đến thư mục cài đặt Adobe :\\\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0

3. Vào Lightroom --> lens corrections --. Irix

Chúc các bạn thành công!

Bombo

0917953715

05.2017

fb.me/bomboholder

 


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

0 comments

Để lại bình luận