100mm Zorro filter holder for Sony 12-24mm f/4 G

Viết bởi Pham Kien vào
100mm Zorro filter holder for Sony 12-24mm f/4 G

Bali-Indonesia Photo by Hoang Nhiem 2018

SonyA7Riii + G12-24mm + Zorro Gold+ Clarity GND filter+ND 5stop

Flores-Indonesia Photo by Hoang Nhiem 2018

SonyA7Riii + G12-24mm + Zorro Gold+ Clarity Linear Polarizer 100mmBài viết cũ hơn Bài Viết Mới

0 comments

Để lại bình luận