Bombo Filters Pouch - BFP

products.product.vendor: Bombo

products.product.available

150,000₫ 700,000₫
SKU: BFP100

 Bombo Filters Pouch - BFP


Filters Pouch filter size 100mm – 150mm and 165mm
Chứa 6 filter size 100mm / 85mm bao gồm 100x100mm/ 100x125mm/ 100x150mm
Chứa 1 holder size 85mm/100mm/150mm và 165mm

Cấu tạo:

Water proof/ hard plate inside

Tiện ích:

Đeo trên cổ, trên thắt lưng hoặc buộc trên tripod
One hand easy access

ĐÁNH GIÁ/REVIEWS