Kenton Ultimate 3.0 CF-Express type B
Thẻ nhớ Kenton Ultimate 3.0 CF-Express type B 
600,000 VND
Kenton Ultimate 4.0 CF-Express type B
Thẻ nhớ Kenton Ultimate 4.0 CF-Express type B 
2,200,000 VND
Kenton Ultimate PRO CF-Express type B
Thẻ nhớ Kenton Ultimate PRO CF-Express type BThẻ nhớ tốc độ siêu cao, tốc độ độ đọc lên đến hơn...
5,500,000 VND