Vòng Chuyển đổi hệ 165mm/150mm --> đến hệ 100mm

Thương hiệu: Bombo

Còn Hàng

1,500,000₫
SKU: ADR.Converter150

Vòng Chuyển đổi hệ 165mm/150mm --> đến hệ 100mm 

 

Vòng chuyển đồi Adapter converter dùng để chuyển đổi cho các holder 165mm và holder 150mm có thể dùng chung adapter ring với hệ 100mm

 

 

ĐÁNH GIÁ/REVIEWS