Kenton Ultimate 3.0 CF-Express type B
Thẻ nhớ Kenton Ultimate 3.0 CF-Express type B 
26.09 $
Kenton Ultimate 4.0 CF-Express type B
Thẻ nhớ Kenton Ultimate 4.0 CF-Express type B 
95.65 $
Kenton Ultimate PRO CF-Express type B
Thẻ nhớ Kenton Ultimate PRO CF-Express type BThẻ nhớ tốc độ siêu cao, tốc độ độ đọc lên đến hơn...
239.13 $