Profiles for Irix 11mm and 15mm add on Photoshop/Lightroom

Viết bởi Pham Kien vào
Profiles for Irix 11mm and 15mm add on Photoshop/Lightroom

Profiles for Irix 11mm and 15mm add on Photoshop/Lightroom

  1. Profile download link:

Irix 11mm and 15mm lens profiles for Adobe Photoshop, Lightroom and Camera Raw

2. Giải nén và copy file vào thư mục chứa lens profile của Photoshop và Lightroom. Tìm đường dẫn đến thư mục cài đặt Adobe :\\\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0

3. Vào Lightroom --> lens corrections --. Irix

Chúc các bạn thành công!

Bombo

0917953715

05.2017

fb.me/bomboholder


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

0 comments

Để lại bình luận